Новини

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул "Осигуряване на ученически шкафчета"

01.10.2018 12:50
СУ "Димитър Матевски" осигури ученически шкафчета за 216 ученика от I-ви и II-ри клас, като до края...

Конкурс за отдаване под наем на басейн в СУ "Димитър Матевски"

25.09.2018 10:02
ДО ОБЩИНА...

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА НА 17 СЕПТЕМВРИ ОТ 9.00 ЧАСА

11.09.2018 16:49

Национална стратегия за детето

16.08.2018 17:47
Във връзка с писмо с № 04-00-4/10.08.2018 г. от Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/, Ви...

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС - 1 СВОБОДНО МЯСТО

03.08.2018 17:15
НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ   СУ "Димитър Матевски",...

Ученици от X и XI клас на СУ “ДИМИТЪР МАТЕВСКИ", гр. ПЛОВДИВ БЯХА ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА НА ВУЗФ - СОФИЯ - ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ „НАШИТЕ ПАРИ“.

27.06.2018 13:44
БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА ПРОГРАМА ВКЛЮЧВАЩА  ЦИКЪЛ ОТ 7 ПРЕЗЕНТАЦИИ  НА ИНТЕРЕСНИ И ПОЛЕЗНИ...

Информация за ученическите униформи на бъдещите първокласници и нови ученици в СУ "Димитър Матевски"

06.06.2018 11:40
Ученически униформи.pdf

Прием в първи клас в Пловдив

01.06.2018 10:51
Изтича срокът за участие в първото класиране за прием в първи клас в Пловдив   Наближава...

ВАЖНО! ПРАВА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ОТ ЗПУО

27.05.2018 10:05
Глава четиринадесета ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ Чл. 265. (1) С цел създаване на условия за активни и...

Заповед за забрана извършването на кетъринг за обедно меню в стола и на територията на СУ "Димитър Матевски"

11.04.2018 16:25

Съобщения

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА V-ХІІ КЛАСОВЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.09.2018 Г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 18.00 ЧАСА ПО КАБИНЕТИ.

11.09.2018 16:47

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП (І-ІV КЛАСОВЕ) ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.09.2018 Г. (СРЯДА) ОТ 18.00 ЧАСА ПО КАБИНЕТИ.

11.09.2018 16:43

Медицински прегледи

04.09.2018 07:56

На 12.09.2018 година (сряда) ще се проведе медицински преглед за учениците от начален етап по следния график:

-  от 09.00 до 10.00 часа – първи клас;

-  от 10.00 до 11.00 часа – втори клас;

-  от 11.00 до 12.00 часа – трети клас;

-  от 12.00 до 13.00 часа – четвърти клас;

     Учениците от втори до четвърти клас ще получат учебниците и учебните помагала за учебната година.

 

     На 13.09.2018 година (четвъртък) ще се проведе медицински преглед за учениците от прогимназиален етап по следния график:

-  от 09.00 до 10.00 часа – пети клас;

-  от 10.00 до 11.00 часа – шести клас;

-  от 11.00 до 12.00 часа – седми клас;

     Учениците от пети до седми клас ще получат учебниците за учебната година.

 

      

От училищното ръководство