Архив на статийте.

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул "Осигуряване на ученически шкафчета"

01.10.2018 12:50
СУ "Димитър Матевски" осигури ученически шкафчета за 216 ученика от I-ви и II-ри клас, като до края на финансовата 2018 година, ще бъдат осигурени и за останалите ученици до VII-ми клас.      

Конкурс за отдаване под наем на басейн в СУ "Димитър Матевски"

25.09.2018 10:02
ДО ОБЩИНА...

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА НА 17 СЕПТЕМВРИ ОТ 9.00 ЧАСА

11.09.2018 16:49

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА V-ХІІ КЛАСОВЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.09.2018 Г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 18.00 ЧАСА ПО КАБИНЕТИ.

11.09.2018 16:47

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП (І-ІV КЛАСОВЕ) ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.09.2018 Г. (СРЯДА) ОТ 18.00 ЧАСА ПО КАБИНЕТИ.

11.09.2018 16:43

Медицински прегледи

04.09.2018 07:56
На 12.09.2018 година (сряда) ще се проведе медицински преглед за учениците от начален етап по следния график: -  от 09.00 до 10.00 часа – първи клас; -  от 10.00 до 11.00 часа – втори клас; -  от 11.00 до 12.00 часа – трети клас; -  от 12.00 до 13.00 часа – четвърти...

Национална стратегия за детето

16.08.2018 17:47
Във връзка с писмо с № 04-00-4/10.08.2018 г. от Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/, Ви уведомяваме, че ДАЗД стартира разработване на нова Национална стратегия за детето. С оглед отчитане на позициите на различни обществени групи и родителски организации, ДАЗД провежда допитване „ДАЗД пита...

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС - 1 СВОБОДНО МЯСТО

03.08.2018 17:15
НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ   СУ "Димитър Матевски", Пловдив - Предприемачески, АЕ - 1 свободно място        Документи за участие в класиране за обявените свободни места се подават в училището в работно време до 07.08.2018...

Ученици от X и XI клас на СУ “ДИМИТЪР МАТЕВСКИ", гр. ПЛОВДИВ БЯХА ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА НА ВУЗФ - СОФИЯ - ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ „НАШИТЕ ПАРИ“.

27.06.2018 13:44
БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА ПРОГРАМА ВКЛЮЧВАЩА  ЦИКЪЛ ОТ 7 ПРЕЗЕНТАЦИИ  НА ИНТЕРЕСНИ И ПОЛЕЗНИ ТЕМИ. И тази година бяха подсигурени безплатни учебници и тетрадки за учениците, а за учителите бяха изработени специални помагала. На учениците и на училището  бяха издадени специални сертификати за...

Информация за ученическите униформи на бъдещите първокласници и нови ученици в СУ "Димитър Матевски"

06.06.2018 11:40
Ученически униформи.pdf
Бележки: 1 - 10 от 47
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>