Училищна библиотека - СУ "Димитър Матевски"

 

БИБЛИОТЕКА.pptx

 

           Библиотеката в СУ "Д. Матевски" е създадена през 1983 година. Фондът не е голям, но е разнообразен по съдържание и има претенциите да дава актуална информация по въпроси, вълнуващи ученици и учители. С наличната литература се задоволяват максимално читателските интереси и търсения.

            Справочният фонд на библиотеката е осъвременен с енциклопедии и справочници от всички отрасли на знанието, което позволява качествено и изчерпателно писане на доклади и реферати, а при нужда се ползва и информация от интернет, до който в библиотеката има непрекъснат достъп.

          За да функционира ефективно, библиотеката отговаря на училищната политика и приоритети. Придобиват се нови документи и се предоставя физически и интелектуален достъп до разнообразна информация. Осигуряват се учебни пособия, книги и ресурси, чрез които потребителите да развият у себе си способност за ефективно използване на информация от различни видове документи.   

             Библиотеката участва в обявен от Министерството на културата конкурс за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване фондовете им с нова литература за повишаване на техните културни, образователни и информационни възможности. След спечелване бяха закупени изброените по проекта книги. С тях фонда чувствително се обогати и стана по-ефективен. Учители и ученици започнаха по-често да посещават библиотеката, защото с наличната справочна и художествена литература възможността за задоволяване на читателските търсения значително се увеличи. Библиотеката има по-голяма възможност да предоставя физически и интелектуален достъп до разнообразна информация. Съдейства на учениците при усвояване на учебния материал чрез осигуряване на необходимата справочна, художествена, учебна и учебно-помощна литература. Подобри се подпомагането на учебно-възпитателната работа, за да могат учениците да достигнат по-високи нива на грамотност и обучение и да станат отговорни потребители на информация.