СОУ „Димитър Матевски” е създадено през 1982 г.

              Училището притежава отлична материална база: 28 класни стаи; 9 кабинета по предмети, от които 3 компютърни; библиотека; видеозала; хореографска зала; плувен басейн; физкултурен салон; спортно стрелбище; открити спортни площадки, две от които с изкуствено покритие; функциониращ ученически стол.

         През 2010 г. на СОУ „Димитър Матевски” е извършен цялостен ремонт и пълно саниране на стойност над 2 милиона лева – най-голямата инвестиция в образованието на Пловдив за последните 20 години.

        СОУ „Димитър Матевски” е базово училище на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и на АМТИИ (Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство). В него провеждат своята практика студенти от широк кръг специалности. 

                Учителският колектив се състои от над петдесет учители с много висока квалификация: 1 доктор по музикознание; 4 учители с I професионално-квалификационна степен (ПКС) и още няколко учители с II, III, IV и V ПКС.

             Възпитаници на училището ни днес се трудят във всички сектори на националната икономика и духовната сфера, включително като специалисти в страни от ЕС и САЩ.

                През годините от СОУ „Димитър Матевски” към елитните пловдивски училища са поели пътя си многобройни наши възпитаници:

-      за ЕГ „Пловдив”                                                                 134 ученика

-       за ГПЧЕ „Иван Вазов”                                                       106 ученика

-       за ФЕГ „А. дьо Сент – Екзюпери”                                       53 ученика

-       за ОМГ „Акад. К. Попов”                                                    243 ученика

-       за Националната търговска гимназия                                 40 ученика

-       за училища по изкуствата                                                  69 ученика

-       за други професионални гимназии                                     180 ученика

                СОУ „Димитър Матевски” е един от пионерите в обучението на слепи деца в реални условия. Опит и традиции училището трупа от 2000 г. насам.

                 Екип от отлично подготвени специалисти, включително и владеещи Брайлово писмо, подготвят незрящите деца съвместно със специалистите от Ресурсен център – Пловдив.

                Наши възпитаници са:

         -     Джовани Чемишанов – призьор на национални и международни състезания по физика;

         -    Богдана Петрова – победител в конкурса „България търси талант”, изпяла новия пловдивски химн;

         -    Дарина Иванова – отлична ученичка и пианистка.