Високоуважаеми гости и приятели на СОУ "Димитър Матевски"!

Скъпи ученици!

Уважаеми колеги и служители на нашето училище!

 

                 Средно общообразователно училище “Димитър Матевски” навърши 25 години!

                Един четвъртвековен юбилей обикновено е повод за равносметка, но и добра възможност да се начертаят предполагаеми перспективи за развитие.

                Надявам се, че всеки един от Вас би се съгласил с мен, че идването и работата му в нашето училище е била за него един забележителен професионален шанс, възможност за доказване на личните способности и възможности, търсене на нови ценностни ориентири.

                Шанс, защото в един определен момент човек осъзнава, че работи редом с хора, приели каузата на българското училище за своя лична съдба.

                И да разбере, че това не би било възможно, ако тези благородни жени и мъже не носеха в себе си чувството за висок обществен дълг и призванието да бъдат учители – въпреки всичко и на всяка цена.

                 Защото пътят на истинския учител рядко е осеян с рози!

                Той е път без лаври и фанфари, път, който често ни изправя срещу стихията на живота, срещу безразличието, незачитането и обидите.

                Път, който могат да извървят само силни духом хора, издигнали се над дребнавата суета на ежедневието.

 

Уважаеми госпожи и господа!

 

                Това слово няма претенцията да бъда история на училището и да възстановява хронологията на всичко онова, което се е случило в рамките на тези 25 години.

                Моите думи биха изпълнили своето предназначение, ако все пак успеят да Ви върнат в едно позабравено минало, да възкресят спомените, да им предадат плът и кръв, за да може всеки един от Вас отново да изживее скъпи мигове, неотменима част от живота му в родното училище.

                Училището е открито на 15.09.1982 година от Христо Мишев – кмет на тогавашния Общински народен съвет на град Пловдив с церемония, подобаваща за второ училище в бурно строящия се тогава район “Тракия”.

                Статутът му е Единно средно политехническо училище с директор Ангел Ангелов и заместник – директори Николай Кухтев и Елена Чирлова.

                ЕСПУ “Димитър Матевски” прави своя първи старт в образователната система на гр. Пловдив със състав от 96 учители.

                Поради огромният наплив на ученици няколко години училището функционира всъщност като огромно основно училище.

                Но неговият колектив незабавно се включва в училищния живот на града.

                Започват честванията на бележити исторически дати, ученически рецитали, срещи с писатели, поети и художници, отбелязан е първият патронен празник на новото училище.

                Хилядният колектив е внушително представен на своята първа манифестация на 24 май – празника на славянската просвета и култура.

                В края на първата учебна година е сключен договор за интеграционни връзки със 79 единно средно политехническо училище – гр. София.

                През втората си учебна година ЕСПУ “Димитър Матевски” достига 2100 ученика.

                Съвместно с тогава съществуващата Организация за съдействие на отбраната е открито първото в ж. р. “Тракия” ученическо спортно стрелбище, което за кратко време се превръща в притегателен център за младите хора на квартала.

                Упоритият труд на младите и амбициозни педагози също дават съществени резултати – за първи път учители от новооткритото училище участвуват в градска научно – практическа конференция, посветена на проблемите на образованието и възпитанието като докладчици по възлови въпроси.

                В същата година ентусиазираните представители на точните науки полагат основите на една стойностна традиция: първите състезания “Млад математик” и “Млад физик”. И както понякога се случва призьорите се оказват повече от предвидените награди.

                От това време датира и решението на педагогическия съвет на училището да се учреди награда за високи постижения в областта на обществените науки, носеща името на патрона.

                Не остават назад и учителите по изкуствата: ръководеният от Снежа Илиева камерен училищен хор спечелва първа награда на окръжния преглед на художествената самодейност.

                Първият празник на техническото и научно творчество на младежта демонстрира големите възможности на учителите – ръководители на технически кръжоци, както и на техните млади възпитаници.

                На районното състезание по математика и физика учениците на “Димитър Матевски” са безапелационни и печелят първото място.

                Започват първите селскостопански бригади.

                1986 година идва под знака на две велики годишнини, пряко и неотвратимо свързани с Пловдив и областта – 100 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия и 110 години от избухването на Априлското въстание. В митингите и мероприятията по отбелязване на великите исторически дати възпитаниците на нашето училище вземат дейно участие.

                В Районния преглед художествената самодейност училището печели първо място, а фолклорния ансамбъл дори отива още по-далече и печели първо място на Окръжен преглед на художествената самодейност.

                Участвалите наши формации в Националния преглед в град Елена се представят отлично с оглед конкуренцията на много училища с дълга история и традиции.

                1986 година е и годината на първата комплексна проверка, при която резултатите са изключително високи – в резултат на това през месец април училището се окичва със званието “Окръжен първенец”!

                Тази година е знаменателна и в още едно отношение – ЕСПУ “Димитър Матевски” вече има ученици в гимназиалната степен и прави своя пръв пробив в света на модерните технологии – създаден е първият компютърен кабинет в ж. р. “Тракия” със 17 компютъра родно производство и 37 електронни калкулатора.

                С ентусиазирания си и дръзновен колектив, с постигнатите високи резултати в учебно – възпитателната дейност, а също и заради много добрата си материална база училището добива статут на представително и е определено за посещения от чужди образоавтелни делегации, желаещи да изучат българския опит.

                В същата тази година физкултурниците на ЕСПУ “Димитър Матевски” бележат забележителен успех – Второ място на Окръжен преглед на развитието на масовата физкултура и спорт.

                През 1987 година ЕСПУ “Димитър Матевски” и неговият колектив създават първите си сериозни международни връзки: разменени са делегации с Техникума по машиностроене от град Егер– Унгария.

                На Окръжния фестивал на художествената самодейност хорът на учениците от Начален курс и хорът на учениците от Среден курс печелят званието “Първенец” и златен медал.

                Учителската вокална група в своята категория и при много силна конкуренция печели Второ място и сребърен плакет.

                1988 година е годината, в която България всенародно чества 110 години от освобождението си от турско владичество. Училището откликва на бележитата годишнина по свой начин: изградени са специализирани кабинети по математика и методичен кабинет с голям набор методична литература и нормативни документи.

                На успешно проведените педагогически четения са класирани 10 доклада, които продължават на ниво общински кръг, където печелят призови места.

                Училището е обявено за районен първенец при сериозна конкуренция.

                Приети са образователна делегация от Судан и образователни специалисти от Палестина.

                През следващата учебна година ЕСПУ “Димитър Матевски” е вече едно истинско мегаучилище: общо 2600 ученици в 79 паралелк.

                Всеки, който работи като учител или служител в системата на образованието има представа колко големи са били трудностите по организацията на един качествен учебно– възпитателен процес.

                Въпреки всичко, както се казва “За честта на професията” ръководството и учителската колегия се справят отлично.

                Същата учебна година е ознаменувана и с две новости: първо участие в спортното състезание “Мама, татко и аз” заедно с колектива на завод “Автоелектроника” и първото “Зелено училище”за учениците от Начален курс на хижа “Здравец” през месец април.

                С “Автоелектроника” съвместно е честван и патронния празник на училището.

                Тържествено е посрещната образователна делегация от Република Индия, която се запознава с материалната база и методите на преподаване.

                За трети път е посетен Машиностроителния техникум в град Егер–Унгария и е сключен договор за сътрудничество с Училище № 3 от град Калуга, Русия.

                Училището е база за провеждане на национално съвещание по проблемите на физическото възпитание и спорт под ръководството на ръководител на катедра във ВИФ доц. Светла Димитрова. Осъществен е мониторинг на участващите в експеримента ученици и е създаден видеофилм за съвещанието.

                Учебната 1989 / 1990 година идва с големите политически промени в световен мащаб, които оказват значително влияние върху развитието на всички сфери на обществения живот в нашата страна.

                В училището идва на посещение образователна делегация от Молдавия, която се включва заедно с много членове на училищния колектив в спортното състезание “Мама, татко и аз”.

                През месец декември отпада съществувалата до този момент оценка за поведение на учениците, отпадат летните бригади за средношколците и началното военно обучение. Започва подготовката на нови учебници.

През месец април в училището се провежда научно – практическа конференция на тема: “Взаимоотношенията учител – ученик – едно ново начало”

                През учебната 1990 / 1991 година училището има 2500 ученици и 84 паралелки, а учителският колектив брои 108 души.

                Сравнително безпроблемно се въвеждат нови обръщения: “господин” и “госпожа”. В самото начало на учебната година е създаден още един учителски синдикат “Подкрепа” с председател Иван Пенев, а през месец март 1991 година и Независим учителски синдикат с председател Валентина Бъчварова. Заедно със СБУ синдикатите стават три на брой.

                През месец октомври е организирана и проведена първа стачка в учителския колектив, а през месец декември идва още една новост - Коледна ваканция за учениците.

                През следващата учебна година броят на учениците е 2370 в 84 паралелки със 115 учители.

                За първи път в историята на училището представители на синдикатите изграждат училищна комисия за назначаване и освобождаване на учители.

                Създаден е и Училищен управителен съвет с представители на Начален, среден и горен курс.

                През месец май тържествено е отбелязана 10 – годишнината на училището.

                Новите обществено–икономически условия неизбежно променят стратегическите виждания на ръководството, което залага на обучение по – близко до реалните потребности на живота.

                През 1992 / 1993 учебна година учениците са 2100 в 83 паралелки със 118 учители. Създадени са първите паралелки с т. нар. “Предпрофесионална подготовка” в IX клас:

-          “Митническо комисионерство”

-          “Външна търговия”

-          “Бизнес администриране”

-          “Фирмен мениджмънт”

Паралелно с развитието и утвърждаването на паралелките с разширено изучаване на общообразователен предмет по хореография, музика, изобразително изкуство се създават и специализирани паралелки с химия и биология в IX клас.

През тази година за първи път учителския колектив участвува в национална стачка за осигуряване на допълнителни средства за образованието и подобряване на материалната база.

През следващата учебна година за пръв път е създадена паралелка с прием след завършен VII клас с профил “Хуманитарен” – Български език и литература и Немски език в подготвителен клас.

За пръв път се осъществява охрана от частна фирма.

На 1 ноември тържествено е възстановен Деня на народните будители.

Училището е включено в Националната програма за училища, утвърждаващи здраве.

Ученикът от VII клас Мариан Милев с класен ръководител Малатена Николова се представя отлично на олимпиадата по математика и е включен в отбора на град Пловдив.

Осъществен е благотворителен концерт съвместно с фондация “Тошко” за болни деца, а младите художници от СОУ “Димитър Матевски” организират изложба – базар и приходите даряват на Дома за деца сираци “Мария – Луиза”.

Фолклорният ансамбъл “Матевски” осъществява концерти в Солун, Гърция и в Бистрица, Румъния.

През учебната 1994 / 1995 година за първи път учениците на СОУ “Димитър Матевски” са под 2000. Паралелките са 78, а учителте – 113.

През тази учебна година младите художници на СОУ “Димитър Матевски” постигат забележителен успех – спечелват медали и дипломи от Международната изложба САНТАМ – 95 в Южноафриканската република и на Националната изложба на децата – художници в Бургас.

                Гости на училището са деца от румънски фолклорен ансамбъл.

                Ансамбъл “Матевски” продължава традицията на разменени гостувания – през 1998 година те участвуват на Фолклорен фестивал в град Кардица, Гърция и на Националния  Фолклорен фестивал в град Казанлък с голям успех. Художниците ни отново завоюваха награда на Международната изложба “Битоля” – 96 в Република Македония, а на конкурса на Народната библиотека “Иван Вазов”, посветен на живота и творчеството на Ханс Кристиян Андерсен са безапелационни, спечелвайки първите три места.

                Отборът по плуване постигна забележителен успех – трето място на Републиканското ученическо първенство по плуване.

                В следващите няколко години развитието и прецизирането на нормативната база даде възможност на училищното ръководство да осъществи преобразувания, които бяха належащи: изградена бе изцяло нова структура  на методически съвети и методически обединения.

                Бе създадено ново училищно настоятелство, регистрирано в съда в съгласие със Закона за юридическите лица.

                Пристъпи се към тотално осъвременяване на административната дейност, която бе изцяло компютризирана.

                Училището ни участва в проект за изграждане на изцяло нов, модерен компютърен кабинет и го спечели, като със собствени сили ремонтирахме основно и компютърната зала.

                Започнаха и мащабни ремонти на изхабената материална база: започна подмяна на амортизираната дограма с алуминиева, поставена бе покривна хидроизолация, ремонтиран бе основно плувния басейн.

                През учебната 1999 / 2000 година СОУ “Димитър Матевски” има 1450 ученика в 62 паралелки – в това число 7 музикални, 6 изобразително изкуство и 7 хореографски.

                Започна прилагането на учебен план за ранно чуждоезиково обучение с английски език, които паралелки постепенно се утвърдиха като много желани от родителите.

                След известно прекъсване отново бяха създадени паралелки с природоматематически профил – математика, информатика, английски език.

                Отново със собствени сили изградихме нещо, което дължахме на нашите възпитаници от фолклорен ансамбъл “Матевски” – хореографска зала за обучение и репетиции.

                През следвашата учебна година продължихме да залагаме на профилирани паралелки с прием след VII клас и след завършено основно образование: създадохме паралелка с профил “Природоматематически”- математика, информатика, английски език и профил “Хуманитарен” – история, български език и литература и английски език.

                Като експеримент, чието продължение бе много успешно, в СОУ “Димитър Матевски” и в още две училища бе изградена паралелка с прием след осми клас с профил “Технологичен” – информационни технологии.

                Днес тези паралелки съществуват във всеки един от класовете от IX до XII клас.

                През тази учебна година след разрешение от Министерството на образованието и науката започнахме обучение на напълно незрящи деца в условията на едно стандартно училище без какъвто и да било предишен опит.

                За чест на нашето училище педагозите проявиха изключително желание да вървят по този неутъпкан път – с любов, такт, с големи усилия те постигнаха забележителни резултати: днес Дарина Димитрова завършва осми клас, а Джовани Чемишанов е ученик на ОМГ “Акад. Кирил Попов”. За Доля Александрова, за Людмила Апостолова, която изучи специално Брайловото писмо, за Николина Георгиева остава моралната награда, съдържаща се в думите на главния редактор на органа на слепите в Република България сп. “Зари” Мария Димитрова, че никъде другаде не й е известен такъв случай, като този в нашето училище. Тези наши колеги бяха пионери в обучението на деца със специфични образователни потребности в условията на стандартното училище, нещо, което днес се прилага масово на много места в страната.

                В следващите няколко години в нашето училище, както и навсякъде, се усети демографския срив, който ще оказва влияние още продължително време.

                За чест на колектива ни училището продължава да бъде привлекателно за много родители както с качествения си учебно – възпитателен процес, така и с новите възможности, които то се стреми да създава за техните деца: създаден бе втори компютърен кабинет, библиотека, видеозала с пълно оборудване, възстановено бе с помощта на армейски спортен стрелкови клуб “Тракия” спортното стрелбище.

                Използваме максимално възможностите, които ни дават т. нар. “Образователни услуги” и търсим нови форми за въздействие на учениците: карате, плуване, стрелба, футбол, баскетбол, тенис на маса, фитнес, шахмат, бадминтон.

                Отлично взаимодействаме с администрацията на ж.р. “Тракия” и кмета г-н Славчо Атанасов, който винаги откликва на проблемите ни.

                Отношенията ни с РИО – Пловдив и общинската дирекция : “Образование, наука и спорт” също са на висота.

                Дългогодишна е традицията на взаимодействие между СОУ “Димитър Матевски” и МУЦТПО, където всяка година част от нашите ученици вземат свои часове под ръководството на отлични специалисти. За всичко това дължим голяма благодарност на г-н Георги Кендов, а също и за това, че винаги е бил готов да ни помага при създаването на нови паралелки като тези с профил “Технологичен” – информационни технологии и туризъм.

 

 

 

Уважаеми госпожи и господа!

 

                Много или малко са 25 година училищен живот?

                Може би на този въпрос най – лесно може да се отговори с цифри и съпоставки:

-          за 25 години през СОУ “Димитър Матевски” са преминали 259 учители

-          основно образование са завършили 3330 ученика

-          средно образование – 1345 ученика

-          завършилите успешно VII клас и продължили в елитните пловдивски училища е над 800 ученика, в това число:

- Английска езикова гимназия

134

- ГПЧЕ “Иван Вазов”

106

- Френска езикова гимназия

53

- ОМГ

243

- Национална търговска гимназия

40

- Училища по изкуствата

69

- Професионални гимназии

180

 

                Общ брой ученици – 11500 – преминали през СОУ “Димитър Матевски”.

                Как виждаме своето бъдеще от тук нататък?

                От месец януари 2007 година СОУ “Димитър Матевски” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и въпреки неизбежните трудности се справяме добре.

                Участвуваме в проект за достъпна архитектурна среда за деца със специфични образователни потребности, който включва създаването на рампа за достъп на инвалидни колички, вътрешен асансьор и промени в интериора, съобразени със заболяванията на децата.

                СОУ “Димитър Матевски” участва и в изключително голям проект за енергийна ефективност към Министерството на енергетиката на стойност близо 700 хиляди лева. Този проект към момента е приключил фаза “Енергийно обследване”.

                Съгласно проекта всички училищни корпуси ще бъдат санирани, ще се постави  технологична топло и хидроизолация на покрива, ще се подменят всички осветителни тела и радиатори, а водата в училищния басейн ще се подгрява със слънчеви колектори.

                Ще приключи окончателно подмяната на дървената дограма с алуминиева.

                Ако всичко това се осъществи училищното ръководство ще може да съсредоточи своите усилия в хармонизиране и естетизиране на вътрешната училищна среда, от която желаем да бъде фактор във възпитанието на учениците.

 

 

Уважаеми госпожи и господа!

Скъпи ученици!

 

                Убеден съм, че всички Вие вярвате в това, че на човека е присъщо да твори добро.

                С вяра в този нравствен импулс от минало, през настоящето към бъдещето върви и общността на учителите от СОУ “Димитър Матевски”.

                Въплътеното добро са успехите на нашите възпитаници, които се трудят и живеят не само в Родината, но и навсякъде по света.

                Убеден съм, че те пазят съкровени спомени от родното училище, които са неотменима част от човешката им същност.

                По този начин традицията ще се запазва и предава и в бъдните години!

 

                                                                                           Благодаря за вниманието!

 

Николай Георгиев

Директор на СОУ "Димитър Матевски"