Анкета за реализация на дейностите по Национална програма „Без свободен час в училище“

18.03.2017 09:30

 

Уважаеми колеги, родители и ученици,

моля да попълните анкетите в следните линкове до 10.04.2017 г., с цел да отразим мнението Ви за ефективността на програмата!

От педагогическите специалисти, в т.ч. и директора

 

Анкета за ученици

 

Анкета за родители

Благодарим Ви за съдействието!