Четенето е безспирно тичане към сияйните върхове на светлината.

16.06.2017 11:10

Уважаеми ученици,

    Четенето е едно от неотменните занимания на човека, развива мисълта, разсъдъчността, носи просветление и мъдрост, облагородява и възвисява духа. То продължава през целия живот. Четенето е храната на мозъка и духа ни; то е нашето усилие за развитието ни като индивиди и общество. Четенето е безкрайно катерене към върховете, откъдето по-ясно се виждат далечините и околността. Четенето е безспирно тичане към сияйните върхове на светлината.

    Чрез четене човек постига най-висшето познание и най-възвишените чувства. Тези познания и чувства извисяват живота на човека. Чрез четене човек разбира какво са мислели и чувствали големите умове и сърца на човечеството. Той се сравнява с тях, разбира своето положение, тества се и научава задачата си.
    За четящият човек няма свободно време. Следователно той не изпитва и душевни кризи. Всеизвестно е, че свободното време поражда душевни кризи, скука и най-трудният живот е празно изживеният живот.
    При четенето мозъкът ни все едно извършва упражнение. Както физическият труд допринася за телесното ни закаляване, така и четенето и мисленето развиват мозъка ни, увеличава продуктивността му.
    Навикът за четене не е качество, което може да се сдобие лесно. В развитите страни всички хора по всяко време четат. Значи съществува право пропорционалност между качеството на живота в тези страни и материалния напредък.
    Когато започнем да четем една книга, не трябва да избързваме да я изчетем. Книгата трябва да се чете внимателно като се вниква в същността на нещата и се изпитва наслада от четенето. Трябва да се чете малко, но задълбочено. Какво ще спечелиш като свършиш бързо една книга? Та нали още хиляди стоят! Има ли край четенето? Животът свършва, а четенето не!
                                                        Галя Янева – учител по Български език и литература

 

Списък с произведения по литература за 8 клас.pdf
 

Литература за 8 клас.pdf

 

Списък с произведения по литература за 6 клас.png