Медицински прегледи

04.09.2018 07:56

На 12.09.2018 година (сряда) ще се проведе медицински преглед за учениците от начален етап по следния график:

-  от 09.00 до 10.00 часа – първи клас;

-  от 10.00 до 11.00 часа – втори клас;

-  от 11.00 до 12.00 часа – трети клас;

-  от 12.00 до 13.00 часа – четвърти клас;

     Учениците от втори до четвърти клас ще получат учебниците и учебните помагала за учебната година.

 

     На 13.09.2018 година (четвъртък) ще се проведе медицински преглед за учениците от прогимназиален етап по следния график:

-  от 09.00 до 10.00 часа – пети клас;

-  от 10.00 до 11.00 часа – шести клас;

-  от 11.00 до 12.00 часа – седми клас;

     Учениците от пети до седми клас ще получат учебниците за учебната година.

 

      

От училищното ръководство