НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул "Осигуряване на ученически шкафчета"

01.10.2018 12:50

СУ "Димитър Матевски" осигури ученически шкафчета за 216 ученика от I-ви и II-ри клас, като до края на финансовата 2018 година, ще бъдат осигурени и за останалите ученици до VII-ми клас.