Прием на учениците след завършен VІІ клас и след завършен VІІІ клас за учебната 2017-2018 година

04.04.2017 20:10

ГРАФИЦИ

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 Г.

 

График - прием - след завършен VІІ кл. - 2017-18 учебна година.pdf


График - прием - след завършен VІІІ кл. - 2017-18 учебна година.pdf