Прием в 1 клас - критерий №4

10.05.2017 19:08
         Поради постъпили въпроси от родители за прилагане на критерий №4 "Наличие на други деца от семейството, обучаващи се в училището", публикуваме следното уточнение:
     Съгласно чл. 18. от Наредбата за прием на ученици в първи клас " При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението,  родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в училището, където е подал заявлението. За отразяване на променените обстоятелства е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото. Всички данни в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията." Затова, ако към 31 май, когато е срокът за подаване на заявления за първо класиране, кандидатстващото дете има брат/сестра в училището, за което кандидатства, то следва да бъде ползван критерий 1.4 независимо от това, че посещаващото училището дете завършва 4, 7 или 12 клас през текущата учебна година. Важно е да не му е издадено удостоверение за преместване или диплом за завършена степен към крайния срок за подаване на заявление за съответното класиране.