Прием в първи клас. Резултати от първо класиране

02.06.2017 14:44

 

Резултати от 1 класиране - 1 клас.pdf

 

Необходими документи за записване:

1. Удостоверение за завършена подготвителна група
2. Копие от удостоверение за раждане (оригинал за справка)
3. Заявление за записване - 2 бр. (попълва се бланка в училище)
4. Документ за ползване на предимство: 
        -деца от семейството в СУ ,,Д.Матевски'';
        -настоящ адрес в района на СУ ,,Д.Матевски'';
        -месторабота на родител в района на СУ ,,Д.Матевски'';
5. Лична карта