РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА V-ХІІ КЛАСОВЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.09.2018 Г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 18.00 ЧАСА ПО КАБИНЕТИ.

11.09.2018 16:47