СУ «Димитър Матевски» гр. Пловдив е партньор на Спортен клуб по бадминтон „Тракия“ гр. Пловдив.

05.03.2017 17:31

     Безплатните занимания по бадминтон за децата от СУ „Димитър Матевски“ започват от 06.03.2017 г. до месец ноември, с едно прекъсване през лятната ваканция, съгласно утвърдените графици. В заниманията ще се включат две групи по минимум 12 деца, и ще се провеждат три пъти седмично. Продължителността на едно занимание е един астрономически час.

    Спортен клуб по бадминтон „Тракия“ гр. Пловдив.docx