Ученици от X и XI клас на СУ “ДИМИТЪР МАТЕВСКИ", гр. ПЛОВДИВ БЯХА ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА НА ВУЗФ - СОФИЯ - ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ „НАШИТЕ ПАРИ“.

27.06.2018 13:44

БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА ПРОГРАМА ВКЛЮЧВАЩА  ЦИКЪЛ ОТ 7 ПРЕЗЕНТАЦИИ  НА ИНТЕРЕСНИ И ПОЛЕЗНИ ТЕМИ.

И тази година бяха подсигурени безплатни учебници и тетрадки за учениците, а за учителите бяха изработени специални помагала.

На учениците и на училището  бяха издадени специални сертификати за преминато обучение по "Финансова грамотност". 

Лекциите бяха подготвени от най-добрите професионалисти в сферата на финансите и нейните производни. Преподавателите залагаха на интерактивни методи, които подтикват интереса на ученика и мотивират желанието му за развитие.