Удължава се срокът за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на закуски за учениците от I до IV клас в СУ „Димитър Матевски”– гр. Пловдив за учебната 2017/2018 г.

04.07.2017 10:11

Профил на купувача