Уважаеми родители, ако се налага Вие да отсъствате продължително от настоящия си адрес, имайте предвид новите изисквания според Наредбата за приобщаващото образование

01.02.2017 12:21

У В А Ж А Е М И   

                Р О Д И Т Е Л И, 

       Съгласно чл. 54, ал. 2 на Наредбата за приобщаващото образование, в случай че предстои да отсъствате от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец, трябва да уведомите  писмено директора на училището, като посочите лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието Ви по всички въпроси, свързани с училищното образование на Вашето дете. Това лице обаче няма да има право да отписва ученика от училището или да променя формата на обучение на ученика.

       Обърнете се към училището на Вашето дете, за да получите формуляр на такова заявление и посочете телефони за връзка с лицето, което посочвате.