Здравните специалисти в училище съветват родителите

31.03.2017 10:11

Уважаеми родители,

 

               Информираме Ви, че от три години в страната отново се появява опаразитяване с главови въшки у децата.

               В момента липсва нормативна уредба, регламентираща задълженията и правата на медицинските специалисти и учителите да извършват прегледи за въшливост.

               Решението на проблема преди всичко зависи от отговорното превантивно поведение на родителите на всяко едно дете.

              

               Съветваме Ви:

1.     Проверявайте ежеседмично косите на децата си!

2.     При откриване на въшки или гниди закупете и обработете косата с наличните и подходящи препарати от аптеките!

3.     Изчистете след това всички гниди, независимо от това, че са умъртвени! Не трябва да остават по косата!

4.     Третирайте с препарат за предпазване от опаразитяване (справка в аптеката)!

5.     Информирайте класния ръководител или здравните специалисти при откриване на въшки в косата на детето!

6.     При необходимост потърсете за съвет семейния лекар или здравните специалисти в училище!

 

 

 

От здравните специалисти

СОУ „Димитър Матевски“,

                                                                                                                                                                                                 Пловдив