В СОУ "Димитър Матевски" се обучават ученици с разностранни интереси и творчески заложби. Те редовно участват в организираните общински, областни и национални прояви. В конкурсите за написване на стихотворения, разказ и есе, в изложби за рисунки, в турнирите и различните състезания изявяват своите знания и умения.

          Представяме  Ви най-значимите постижения на нашите възпитаници, допринесли за издигане престижа на училището и утвърждаване на неговия авторитет.

           Убедени сме,  че е поставено добро начало, което ще бъде последвано и от други  наши ученици.