Прием на учениците в първи клас за учебната 2017/2018 година

 

Прием в първи клас. Резултати от първо класиране

 

График на дейностите за прием на учениците в І клас - 2017-18 учебна година.pdf 

 

  

Отлагане от първи клас

    Във връзка с организиране на дейностите по чл. 143 от Наредбата за приобщаващото образование за отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със СОП , които следва да постъпят в първи клас през учебната 2017-2018 г., трябва да подадат заявление и документи, посочени в чл. 143, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование в РЦПППО - Пловдив, преди 10.05.2017 г.

 

Заповед - училищен план-прием за 2017-18 учебна година.pdf 

Naredba_priem_I_klas.pdf

Prilojenie_1.pdf

Prilojenie_2.pdf

Prilojenie_3.pdf

Prilojenie_13.jpg

www.plovdiv.bg/item/education/

 

Община Пловдив въвежда електронен прием на учениците в първи клас за 2017-18 учебна година.docx

 

Информация, свързана с обучението в I-ви клас през учебната 2016/2017 година

 

Прием в І клас.PDF

 

 

 

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, КАНДИДАТСТВАЩИ В ПЪРВИ КЛАС НА УЧЕБНАТА 2016/2017 г. 

 

Процедура за прием на ученици в I клас за 2016-2017 учебна година.pdf

 

Заявление за записване в І клас през учебната 2016-2017 година.doc