Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на ученически стол към СУ "Димитър Матевски"

Обява-отдаване-под-наем-на-ученически-стол_04052018_124838.pdf

 

Забрана извършването на кетъринг за обедно меню в стола и на територията на СУ "Димитър Матевски"

 

Учебници за учебната 2018/2019 година

 

Проверка на Ученически стол

протокол-проверка_17012018_162457.pdf 
констативен-протокол_17012018_162327.pdf

 

Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от ІІ и VІ клас в СУ "Димитър Матевски", гр. Пловдив, за учебната 2017/2018 година

 

Доставка на закуски за учениците от I - IV клас в СУ "Димитър Матевски" - гр. Пловдив за учебната 2017 /2018  г.

 
 
 
 
 
 
 

Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І-VІІ клас в СУ "Димитър Матевски", гр. Пловдив, за учебната 2017/2018 година по четири обособени позиции

 
 
 

 

Покани за учестие в обществена поръчка с предмет "Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І-VІІ клас в СУ "Димитър Матевски", гр. Пловдив, за учебната 2017/2018 година по четири обособени позиции

 
 
 
 

Вътрешни правила - обществени поръчки

 

"Доставка на закуски за учениците от I - IV клас в СОУ "Димитър Матевски" - гр. Пловдив за учебната 2016 / 2017  г.

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас

за учебната 2015 / 2016 г. при СОУ "Димитър Матевски" - Пловдив

Документация за участие

Публична покана

Ценова оферта - позиция 1

Ценова оферта - позиция 2

Ценова оферта - позиция 3

Ценова оферта - позиция 4

Ценова оферта - позиция 5

Образци учебници

Техническо задание - стр. 1-3

Техническо задание - стр. 4-6

-----------------------------------------------------------------------------------

Протокол