ИМЕ

ДЕЙНОСТ

ТЕЛЕФОН

ИВЕЛИНА КИРЕВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

032 68 22 93    0884312331

ВЕНЕЛИНА  ПЕПЕЛОВА

СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

ВЕСКА ДЕЧЕВА

ТЕХН. ИЗПЪЛНИТЕЛ

 032 68 22 89   0884312336

ДИМИТРИЯ ФОРШИНОВА

ДОМАКИН

 032 68 23 87

ПЕТКО ПЕТКОВ

ПОДР. СГРАДИ

 

АННА ЧИРКОВА

ХИГИЕНИСТ

 

ДИМИТРИЙКА  КИСОВА

ХИГИЕНИСТ

 

ИВАНА СТАНЧЕВА

ХИГИЕНИСТ

 

МАРИЯ  ИСТИЛЯНОВА

ХИГИЕНИСТ

 

НАДКА ВЕЛЕВА

ХИГИЕНИСТ

 

ПЕНКА ТИТОВА

ХИГИЕНИСТ

 

ЦВЕТА ИЛИЕВА

ХИГИЕНИСТ

 

МАРИЯ  ИВАНОВА

ХИГИЕНИСТ